Stigma app

ACHTERGROND 


Mensen met een psychische aandoening worden in hun herstel vaak belemmerd door stigmatisering. Zij kunnen negatieve gevolgen ondervinden van onder meer publiek stigma. Dit type stigma bestaat uit de negatieve reacties van de maatschappij in de vorm van onwetendheid, vooroordelen en discriminatie. Men kan dit publieke stigma ook verinnerlijken, waardoor men zichzelf negatief gaat beschouwen. Ook dit zelfstigma heeft negatieve gevolgen.


SAMENWERKING USER RESEARCH CENTRE EN BUREAU HERSTEL MONDRIAAN 


Het User Research Centre Maastricht en Bureau Herstel van Mondriaan onderzoeken de manier waarop de PsyMate™ (www.psymate.eu), een app die gebruik maakt van de Experience Sampling Method (ESM) (Csikszentmihalyi & Larson, 1987; Delespaul, 1995), mensen als mental coach kan helpen om de eigen weerbaarheid tegen stigma te vergroten. Hiertoe ontwikkelen we een stigmavragenlijst voor de PsyMate™ app, die erop gericht is de negatieve impact van publiek stigma en zelfstigma te verminderen.


PRAKTISCHE RELEVANTIE 


Onderdeel van de veranderingen in de GGz is dat er meer mHealth toepassingen nodig zijn en ontwikkeld worden. Een app kan bijdragen aan waargenomen controle en eigen regie van mensen met psychische aandoeningen en zorgen voor een gevoel van empowerment. Emotieregulatie is een proces dat door je gevoelens, gedachten en gedrag in kaart te brengen en hier feedback op te krijgen, voor het individu functioneler kan worden. Het ontwikkelen van emoties die je helpen en het omgaan met emoties die schadelijk voor je zijn, zijn centrale aspecten in het domein van emotieregulatie (Gross, 2013). mHealth biedt een manier om niet enkel emoties en symptomen te beschrijven, maar ook om mensen in het dagelijks leven te coachen om optimaal gebruik te maken van hun persoonlijke reactiepatronen.
 
Het individu leert met behulp van den app hoe hij of zij een bij hem of haar passende manier om kan gaan met stigma, zodat de last die hij of zij hiervan heeft daalt.
 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 


De stigmavragenlijst zal in de toekomst in wetenschappelijk onderzoek naar herstel en destigmatisering kunnen worden ingezet. Het einddoel van het onderzoek is om de negatieve impact van stigmatisering te beperken

 

Bronvermelding 

Csikszentmihalyi, M., & Larson, R. (1987). Validity and reliability of the Experience-Sampling Method. J Nerv Ment Dis, 175(9), 526-536.
 
Delespaul, P. A. E. G. (1995). Assessing schizophrenia in daily life. The Experience Sampling Method. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.
 
Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: taking stock and moving forward. Emotion, 13(3), 359-365.
 
www.psymate.eu