Taperingstrips voorschrijven en bestellen

  1. Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. Het ondertekende bestelformulier fungeert als recept.

  2. Taperingstrips zijn geen vervanging van de gebruikelijke zorg die de arts dient te bieden. Goede begeleiding van de patiënten tijdens, en ook nog enige tijd na het afbouwen, is en blijft belangrijk om eventuele terugval tijdig te herkennen.

  3. Taperingstrips zijn een farmacotherapeutisch hulpmiddel om afbouw of dosisreductie voor patiënt en arts te verbeteren.

  4. In overleg met de behandelaar kan een keus worden gemaakt uit de verschillende afbouwschemas op het bestelformulier.

  5. Na ondertekening door de arts dient het formulier te worden gefaxed naar de Regenboogapotheek. Het fax-nummer staat op het bestelformulier.

  6. De medicatie wordt naar het huisadres van de patiënt verstuurd. De strip wordt binnen een week per post bij u thuis afgeleverd. U krijgt hiervan per email bericht. Bij taperingtrajecten met meer dan één strip wordt allereerst de eerste strip voor 28 dagen verstuurd. Aan het eind van de derde week wordt de volgende strip toegezonden. Er wordt nooit meer dan één strip tegelijk verstuurd.

  7. Over de vergoeding van de taperingstrips is helaas nog steeds onduidelijkheid. Dr. Peter Groot en Prof. Jim van Os hebben in een rapport uiteengezet waarom de medicatie in taperingstrips aan de voorwaarden voor rationele farmacotherapie voldoet en (daarom) vanuit het basispakket vergoed zou moeten worden. Zorgverzekeraars hebben niet duidelijk kunnen of willen maken waarom volgens hen de argumenten van Groot en van Os niet juist zijn. Toch wil een aantal van hen de taperingstrips niet vergoeden, of alleen nadat daarvoor een machtiging is aangevraagd. Onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde hierover op 23 juni 2017 het artikel 'Onduidelijke regelgeving antidepressiva geeft zorgverzekeraars vrij spel'. Totdat er duidelijkheid is adviseren wij cliënten aan wie vergoeding voor de taperingstrips wordt geweigerd om hiertegen in ieder geval bij hun zorgverzekeraar bezwaar aan te tekenen. Als die weigert om te vergoeden bestaat de mogelijkheid om hiertegen bij de SKGZ, de klachtencommissie van de zorgverzekeraars, bezwaar aan te teken. Een andere mogelijkheid is om naar de rechter te stappen.

  8. De patiënt ontvangt na gebruik van de taperingstrip(s) een vragenformulier en een retourenvelop waarin wordt gevraagd naar de ervaringen met het afbouwen. Aan de hand van de zo verkregen gegevens kunnen de afbouwstrips in de toekomst verder worden verbeterd.
  9. Hieronder kunt u klikken op het medicijn waarvoor u taperingstrips wilt gaan gebruiken.

 

AMITRIPTYLINE           ARIPIPRAZOL           CITALOPRAM            CLONAZEPAM            CLOZAPINE                     

DIAZEPAM                   FLUVOXAMINE          FLUOXETINE             HALOPERIDOL           LORAZEPAM              LITHIUM_CARBONAAT   

METHADON                  MIRTAZAPINE           OLANZAPINE             OXAZEPAM                PAROXETINE            QUETIAPINE                 

SERTRALINE                 TEMAZEPAM                TRAMADOL              VENLAFAXINE_RETARD                             ZOPICLON