User Research Centre

In het User Research Centre wordt onderzoek gedaan door ervaringsdeskundigen

Het User Research Centre onderzoekt diensten en behandelingen binnen de GGZ vanuit het perspectief van de mensen die hier als patient/cliënt mee te maken krijgen. Mensen met persoonlijke ervaringen als cliënt binnen de GGZ vetegenwoordigen een schat aan ervaring en alternatieve perspectieven. Zij zien wat experts, door de blinde vlakken die ze onvermijdelijk ontwikkelen, soms niet meer zien.

Het URC wil van al die kennis en ervaringen gebruik maken door ervaringdeskundigen in staat te stellen om actief aan alle aspecten van onderzoek mee te werken. Van het uitwerken van een onderzoeksvoortsel, het verkijgen van financiering, het verzamelen van data, de analyse en het naar het buiten brengen daarvan door middel van publicaties en presentaties tot en met de implementatie in de praktijk.

De resultaten van onderzoek binnen het URC zullen worden gebruikt om behandelingen te verbeteren, de verantwoordelijkheid van de patiënt voor de eigen behandeling te vergroten en om multidisiplinaire richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) te beïnvloeden.

 

NIEUWS

17 december 2018

Open brief aan Peter Groot aan Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland

Stoppen met medicatie: verlies en herstel van vertrouwen in de psychiatrie

Samenvatting

Mensen die iets in de zorg willen verbeteren moeten de dialoog aangaan met de verantwoordelijke partijen die hierover gaan. In de praktijk blijken veel van die partijen aan zo’n dialoog echter helemaal geen behoefte te hebben. Zelfs niet als het gaat om problemen bij medicijnen die in Nederland door meer dan 3 miljoen mensen worden gebruikt en waar tot nog toe vrijwel geen aandacht voor was. Partijen die vooral niet in gesprek lijken te willen gaan door naar anderen te wijzen. Dit leidt tot verlies van vertrouwen in elkaar en tot grote schade voor patiënten en voor de zorg in Nederland. In de open brief wordt hier aandacht voor gevraagd. In de hoop dat dat zal bijdragen aan de bewustwording die nodig is om hier verandering in te brengen.

Klik hier om de volledige brief te lezen

 

26 november 2018

Open brief van Peter Groot aan Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Stoppen met medicatie: verlies en herstel van vertrouwen in de psychiatrie

Samenvatting

Patiënten kunnen het vertrouwen in hun behandelaar verliezen als het niet lukt om te stoppen met antidepressiva, antipsychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen of pijnmedicatie. Medicijnen die al tientallen jaren worden voorgeschreven en alleen al in Nederland door meer dan 3 miljoen mensen worden gebruikt. Toch is nog steeds niet duidelijk hoe verantwoord kan worden gestopt. Hoe is dat mogelijk?

Is het denkbaar dat een bedrijf jarenlang auto’s kan blijven verkopen zonder dat is aangetoond of de remmen werken? Ook als die auto’s steeds opnieuw ongelukken blijven veroorzaken? Dat de fabrikant na een halve eeuw trots laat weten dat technici gaan ‘pionieren’ om goede remmen voor die auto’s te ontwikkelen? Binnen de psychiatrie blijkt dat te kunnen.

Om het vertrouwen van patiënten terug te winnen moet vanuit de psychiatrie worden erkend dat er tot nu toe onvoldoende aandacht was voor de negatieve effecten van langdurig gebruik van psychofarmaca en voor verantwoord stoppen. Moeten patiënten in de toekomst eerlijker worden geïnformeerd over wat de psychiatrie niet weet en niet kan, en moet veel beter worden geluisterd naar wat patiënten zelf belangrijk vinden en naar oplossingen die ze zelf aandragen.
Klik hier om de volledige brief te lezen